13.00–13.20  Açılış Oturumu
13.20–15.00
Olgular ve Tartışma Oturumu
Moderatörler: Cavit Boz, Aslı Tuncer, Nilüfer Kale, Recai Türkoğlu
MS ve Malignite olgusu ve tartışma Cihat Uzunköprü
Olgu: Yaygın CNS tutulumu Rabia Koç
Demiyelinizan hastalık olgusu ve yorumlama Burcu Altunrende
MS ve çoklu komorbid durumlar ile izlenen olgu Aylin Akçalı
İleri yaş demiyelinizan hastalık olgusu Ferah Kızılay
15.00–16.00 Uydu Sempozyum – TEVA
Güncel  veriler ışığında MS’de gebelik ve emzirme dönemine yaklaşım ve Copaxon’un yeri
Cavit Boz, Nuray Bilge
16.00–16.10  ARA
16.10–17.30
Olgular ve Tartışma Oturumu
Olgu: Sıradışı bir miyelit Aysun Soysal
Demiyelinizan hastalık seyrinde retinit Fatih Yetkin
Sessiz tümefaktif lezyonlar Özgül Ekmekçi
Bir enseflomiyelit olgusu ve tartışma Şule Aydın Türkoğlu
17.30–17.40 ARA
17.40–19.00 Moderatörler: Dilcan Kotan, Serpil Bulut, Münire Kılınç
Panelistler: Alev Leventoğlu, Esra Gürsoy, Sedat Şen
Demiyelinizan Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Olgu tartışmaları Kortikal demiyelinizan lezyonlar ile prezante olan bir olgu Dürdane Aksoy
Olgu : Ayırıcı Tanı Tartışması Meral Seferoğlu
NMO Radyolojik ayırıcı tanı ve tedavi yönetimi Sibel Güler
Olgu: Bilateral optik nevrit Fatma Kurtuluş
09.00-11.00
Olgular ve Tartışma Oturumu
Moderatörler: Canan Yücesan, Murat Terzi, Murat Kürtüncü, Levent Sinan Bir
“MS ve Uyku Bozukluğu” Olgusu Deniz Tuncel
Komorbidite ve tedavi tartışması Haluk Gümüş
İleri yaşta demiyelinizan hastalık ve tedavi yönetimi Bilge Piri Çınar
Iron Rim lezyon Bilgin Öztürk
Olgu: İzole optik nevrit Gülnur Uzuner
Olgu: Atipik seyir, tartışma ve yorum Nuray Bilge
11.00-11.10 ARA
11.10-12.50 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Yusuf Tamam, Yaşar Altun, Tahir Yoldaş
Panelistler: Mehmet Ufuk Aluçlu, Aylin Akçalı, Dürdane Aksoy, Özlem Ethemoğlu, Fatih Yetkin
Sözel Bildiriler ve Tartışma
Bildiri ve Tartışma: Esra Taşkıran
Bildiri ve Tartışma: Ali Özhan Sıvacı
Bildiri ve Tartışma: Nazlı Gamze Bülbül
Bildiri ve Tartışma: Melike Doğan Ünlü
Bildiri ve Tartışma: Melike Batum
Bildiri ve Tartışma: Selma Aksoy
Bildiri ve Tartışma: Dilek Ağırcan
Bildiri ve Tartışma: Furkan Sarıdaş
Bildiri ve Tartışma: Elif Banu Söker
Bildiri ve Tartışma: Güner Koyuncu
  Moderatörler: Aksel Siva, Ömer Faruk Turan, Mehmet Ufuk Aluçlu, Caner Feyzi Demir  
09.00–10.20
Olgular ve Tartışma Oturumu
Nadir rastlanan bir demiyelinizan hastalık olgusu Semra Öztürk Mungan
Demiyelinizan hastalıklar ayırıcı tanısı ve CIDP  Özlem Ethemoğlu
Agressif seyirli bir olgu Mehmet Tecellioğlu
Olgu: Demiyelinizan hastalık ve komorbidite Mehmet Hamamcı
10.20–10.30  ARA
10.30-11.30 Uydu Sempozyumu: Alexion AstraZeneca
NMOSD Tedavisi ve Eculizumab
   NMOSD Tanısı ve Klinik Özellikleri - Dr. Aksel Siva
NMOSD Tedavisinde Eculizumab ve Klinik Çalışma Sonuçları - Dr. Fatih Yetkin
11.30–12.30 Demiyelinizan Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar;
Sorular ve Cevaplar
Aksel Siva, Taşkın Duman
12.30–13.20 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Deniz Tuncel, Funda Uysal Tan, Ali Özhan Sıvacı
Sözel Bildiriler ve Tartışma
Bildiri ve Tartışma: Tülin Gesoğlu Demir
Bildiri ve Tartışma: Ayça Simay Ersöz
Bildiri ve Tartışma: Petek Şarlı
Bildiri ve Tartışma: Halil Güllüoğlu
Bildiri ve Tartışma: Ece Akbayır
  KAPANIŞ